Տեխնոլոգիական աուդիտ

Մենք առաջարկում ենք սննդի արտադրության ձեռնարկությունների համալիր աուդիտ։          Մեր մասնագետները ունեն համապատասխան փորձ սննդի արտադրությունում և 10 և ավել տարվա փորձ։

            1․ Արտադրության կազմակերպման և վերահսկողության հիմնական պահանջները հաստատող փաստաթղթերի աուդիտ

            2․ Տեխնոլոգիական և արտադրական կարգապահության և աշխատողների իրազեկության բարձրացմանն ուղղված փաստաթղթերի աուդիտ

            3․ Արտադրության գործընթացների արդյունավետության վերլուծություն

            4․ Տեխնոլոգիական գործընթացների արդյունավետության վերլուծություն

            5․ Արտադրական հրահանգների արդյունավետության վերլուծություն

            6․ Արտադրանքի ելքի, բաղադրագրերի և ծախսի նորմաների աուդիտ

            7․ Արտադրական կորուստների վերլուծություն

            Աուդիտի արդյունքներով կհայտնաբերվեն և կբարձրաձայնվեն խնդիրներ արտադրությունում և դրանց հետ կապված ռիսկերը։ Կմշակվեն ռիսկերի նվազեցմանը ուղղված գործողություններ, կառաջարկվեն արդյունավետության բարձրացման տարբերակներ։

            Արտադրությունում չկան մանրուքներ։ Մեր գործողությունները կօգնեն Ձեզ բարձրացնել արտադրանքի որակի և արտադրության կազմակերպման արդյունավետությունը, բարելավել արտադրական գործընթացները։

hyArmenian
en_USEnglish hyArmenian